Conclusions de l’Enquesta / Conclusions of the Survey

Les conclusions de l’Enquesta sobre la situació dels doctorands/es a Catalunya 2012 ja es poden descarregar:

Conclusions (pdf) [CATALÀ]

The conclusions of the Survey about the situation of the PhD candicates in Catalunya in 2012 can be download:

Conclusions (pdf) [ENGLISH]

Més informació / More info

Informe dels resultats de l’Enquesta sobre la situació dels doctorands a Catalunya

Ens plau anunciar-vos que, des del proppassat divendres 12 d’abril, la primera versió de l’informe de l’anàlisi dels resultats de l’Enquesta sobre la situació dels doctorands a Catalunya es pot descarregar des d’aquest enllaç.

La presentació de l’informe es va fer dins la Jornada del 12 d’abril.

Aquí trobareu tota la informació sobre l’enquesta.

Enquesta doctorands / PhD students survey

Ens plau anunciar-vos que l’enquesta sobre la situació dels doctorands a Catalunya ja està disponible. Aquí hi trobareu tota la informació. Moltes gràcies per la col·laboració!

It is our pleasure to announce that the survey abour the PhD students situation at Catalan research system is ready. Here you can find all the information about it. Thank you very much for the collaboration!