Acta Assemblea del 25 de novembre de 2013

Assemblea – Doctorands Diagonal

Lloc: Facultat de Física (A11G)

Hora: 14:00 h

Dia: 25 de novembre de 2013

 

Assistència: 7 persones.

Ordre del dia:

1. Suport “judici per la universitat pública”
2. Temes oberts:
a) Paga extra CCOO
b) Recurs 7%
c) Tombem el decret: Pasta & PDA
d) Enquestes
3. Reactivació assemblea
4. Torn obert

 

L’acta completa en .pdf.

Acta Assemblea del 14 d’octubre de 2013

Assemblea – Doctorands Diagonal

Lloc: Facultat de Física UB. Aula A12G.

Hora: 13:30 h.

Dia: 14 d’octubre de 2013.

Temes tractats:

1. 5 %

2. 17 d’octubre: dia de dol per la ciència

3. Estatuts UB

4. Premsa

5. 70 € matrícula

6. Paga extra

7. Tombem el decret

8. Altres

L’acta completa en .pdf.

Acta Assemblea del 30 de maig de 2013

Assemblea – Doctorands Diagonal

Lloc: Facultat de física de la UB. Aula A12G.

Hora: 13:45 h.

Dia: 30 de maig de 2013.

Tema tractat: Acte La situació dels doctorands a Catalunya: presentació dels resultats de l’enquesta i taula rodona
1. Presentació dels resultats de l’enquesta.
2. Taula rodona.
3. Tasques

L’acta completa en .pdf.

Acte La situació dels doctorands a Catalunya:

presentació dels resultats de l’enquesta i taula rodona
Dia de l’acte: 11 de juny a les 12h

1 Presentació resultats enquesta

A càrrec de l’Eduald

2 Taula rodona