Reclamació 5% (FPU, FPI)

ACTUALITZACIÓ  13 de juliol de 2013:

El passat 17 de maig, diversos membres de DoctorandsDiagonal ens vam posar en contacte amb els vicerectorats de Professorat de la UB i de la UPC demanant resposta a la nostra reclamació (que vàrem presentar el 19 de juliol de 2012, vegi’s la informació més avall).

A la UB:
Es va redirigir la consulta cap al membre responsable dins el vicerectorat. Ara mateix encara estem esperant la resposta des del vicerectorat, que havia de ser durant els 10 dies següents (suposem que laborables) al 31 de maig. O sigui, a finals de la setmana del 10 al 16 de juny hauríem d’haver sabut quelcom.

Com que no obtinguérem contesta, seguírem insistint. Primer vam tornar-nos a posar en contacte amb el vicerectorat de Professorat el 17 de juny. A 25 de juny, no havíem obtingut resposta i per això ens vàrem posar en contacte amb la instància superiora, el rector.

A més vàrem posar una queixa formal al Síndic de Greuges de la Universitat.

En paral·lel, a l’assemblea del dimarts 4 de juny vàrem acordar que els claustrals preguntin al respecte durant el claustre extraordinari de dilluns dia 10 de juny que es va anul·lar i, per tant, faran inclouran la consulta a la seva intervenció en el proper claustre ordinari (que serà el proper 15 de juliol).

En dia 1 de juliol, l’adjunt al síndic de greuges s’ha posat en contacte amb nosaltres.
Principalment va comentar que hi havia dues temes en la nostra queixa:
– per una banda el fet que la universitat no ha respost la nostra instància quan hauríem d’haver tingut contesta el setembre passat. Tant si la resposta ens dóna la raó com si no ens la dóna, ens han de contestar. D’aquesta manera, si la resposta és negativa sabrem quins arguments utilitzen i podrem reclamar de nou, o no.
– per l’altra, la resolució de la reclamació sobre el 5 % pròpiament dita.

Pel que fa al 5 %, l’ajunt al síndic es va posar en contacte (via trucada telefònica) amb el vicerector de professorat per assabentar-se de com està el tema. Li consta que s’està preparant un model de resposta per tots els que vam posar la instància. Si abans del 15 de juny no n’hem sabut res ell o, millor encara, el propi síndic, li comentaran el tema al vicerector en persona durant el Claustre.
Tot i així, va recomanar que ens poséssim en contacte amb la secretaria de l’ACUP per esbrinar si les universitats catalanes han pres algun acord conjunt respecte el 5 %.

Pel que fa al rector, ens va contestar que tenim tota la raó -amb el fet d’estar esperant resposta per part de la UB des del juliol de 2012-, va demanar excuses i va dir que ens contestaria durant la setmana de l’1 al 7 de juliol, a través d’un tuit del 29 de juny.

En data de 2 de juliol ens van informar des del vicerectorat de Professorat que, des de la Unitat de Personal Acadèmic, s’han enviat a les persones interessats les darreres respostes a les queixes dels becaris predoctorals relacionades amb la reducció del sou d’un 5%. A més, ens van demanar disculpes per l’endarreriment ens les respostes.

NOU  ————————————————————————————————————————

Finalment, en data de 2 de juliol va sortir del registre de la Universitat de Barcelona la carta del Vicerector de Professorat (firmada l’1 de juliol) que podeu trobar aquí. Al document no es dóna resposta als arguments de la nostra reclamació sinó que només s’indica què s’ha fet des de la Universitat i es desestima la nostra petició de reintegrament de la quantitat corresponent al 5 % del sou dels últims mesos. Des de l’Assemblea no estem d’acord amb la contesta ni amb la seva resolució doncs creiem que els arguments originals de la instància continuen essent vàlids.

Per aquest motiu seguirem endavant amb la reclamació.

En primer lloc interpel·larem al Vicerector de Professorat durant el Claustre del proper dilluns 15 de juliol. Se li comentarà que és una absoluta falta de respecte cap als treballadors de la institució que hagin passat 11 mesos i mig entre la presentació de la reclamació i la primera resposta. I, per altra banda, se li dirà que no estem d’acord amb la contesta rebuda.

Durant la propera setmana també redactarem una nova instància tipus fer arribar en paral·lel al Vicerectorat i al Síndic on respondrem a la seva resolució.

  ————————————————————————————————————————

A la UPC:
Han respost el dia 6 de juny des del vicerectorat. Asseguren que els seus serveis jurídics estan analitzant la informació que els va arribar des del MEC (per les ajudes FPU) i del  MINECO (per les FPI). Esperen tenir una resposta la setmana següent (la del 10 al 16 de juny).
Sense novetats des de la UPC, tampoc.

Seguirem informant de les novetats.

——————————————————————————————————————-

(El procediment i els models de reclamació els trobareu més avall)

INFORMACIÓ:

Aquesta pàgina està destinada principalment als doctorands que en algun moment del període 2010-2012 hagin estat beneficiaris d’una beca FPU o FPI.

Com probablement ja sabreu, el govern espanyol va aplicar el 2010 una retallada de salaris del 5% a tots els funcionaris públics i treballadors de l’administració. Aquesta mesura també va ser aplicada per diferents organismes de finançament públic cosa que en alguns casos era dubtós o directament irregular (com el cas que ens afecta).

Si heu estat pendents de les nòmines cobrades haureu pogut comprovar com aquesta retallada del 5% també s’ha estat aplicant a tots els doctorands FPU/FPI en fase de contracte. Per diversos motius legals (veure llista de correu de Doctorands-Diagonal) aquesta retallada és del tot irregular per als col·lectius de becaris FPU/FPI. Això significa que tenim el dret a recuperar la quantitat que ens han retallat, que en alguns casos pot arribar fins a 1.652€. Alguns doctorands ja fa temps que porten reclamant la devolució d’aquests diners. Fins i tot s’ha arribat a portar la reclamació a judici, el veredicte del qual ha sigut favorable als doctorands obligant a l’administració a retornar els diners. Havent-hi aquest precedent judicial, molts doctorands han començat a recuperar aquests diners mitjançant la presentació de reclamacions.

Des de Doctornads-Diagonal volem encoratjar a tots els doctorands FPU/FPI a fer les reclamacions oportunes per tal de que pugueu recuperar aquests diners. Més avall hi trobareu tota la informació necessària així com els models de reclamació pertinents. Per a poder fer una mica més de ressò i assegurar que ens facin cas us demanem que entreu en registre la reclamació el proper dijous 19 de juliol. D’aquesta forma, el mateix dia els hi arribaran moltes reclamacions sobre el mateix tema i se sentiran pressionats a donar una resposta. En cas de no poder-ho fer aquest dia feu la reclamació el més aviat possible.

_________________________________________________________________

RECLAMACIÓ:
Per casos concrets o dubtes, podeu llegir la discussió al fil de la llista de correu de doctorands diagonals o els COMENTARIS RECENTS del post.

(versión en castellano más abajo)

Important: volem preparar una acció coordinada de presentació de les instàncies el proper Dijous 19 de Juliol a les 12.00!

Les instruccions per procedir amb la reclamació són les següents:

– Descarregar-se el model de reclamació. Becaris UB. Becaris UPC. (si al vostre contracte ja hi figura el salari retallat, mireu-vos el final del document pels becaris de l’UPC).
– Canviar les zones subratllades pels detalls personals de cadascú (nom, tipus de beca, convocatòria, etcètera).
– (Només UB, al model per l’UPC ja està bé) Adreçar la reclamació a la persona adequada:
(professorat)  http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/rector_consell_direccio/detall/manuel_viladevall_sole.html & (recerca) http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/rector_consell_direccio/detall/jordi_alberch_vie.html .
– Anar a qualsevol registre de la universitat i presentar la instància.

Castellano

Importante: queremos preparar una acción coordinada de presentación de las instancias el próximo Jueves 19 de Julio a las 12.00!

Las instrucciones para proceder con la reclamación son las siguientes:

– Descargarse el modelo de reclamación. Becarios UB. Becarios UPC. (si en vuestro contrato ya figura el salario rebajadi, mirad el final del documento para los becarios de la UPC).
– Cambiar las zonas subrayadas por los detalles personales de cada uno (nombre, tipo de beca, convocatoria, etcétera).
– (Sólo UB, en el modelo para la UPC ya está bien) Dirigir la reclamación a la persona adecuada:
(profesorado)   http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/rector_consell_direccio/detall/manuel_viladevall_sole.html & (Investigación) http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/rector_consell_direccio/detall/jordi_alberch_vie.html  .
– Ir a cualquier registro de la universidad y presentar la instancia.