Conclusions de l’Enquesta / Conclusions of the Survey

Les conclusions de l’Enquesta sobre la situació dels doctorands/es a Catalunya 2012 ja es poden descarregar:

Conclusions (pdf) [CATALÀ]

The conclusions of the Survey about the situation of the PhD candicates in Catalunya in 2012 can be download:

Conclusions (pdf) [ENGLISH]

Més informació / More info

Anuncis

Acta Assemblea del 15 de maig de 2013

Assemblea – Doctorands Diagonal

Lloc: Facultat d’Economia i Empresa UB. Edifici 690, aula 105.

Hora: 13:30 h.

Dia: 15 de maig de 2013.

Temes tractats:

1. Logo
2. Taula rodona
3. Resultats enquesta
4. Diners
5. Governança
6. Altres

L’acta completa en .pdf.