Comunicat: sobre l’aplicació de la retallada de la 14a paga a la UB

Sobre l’aplicació de la retallada de la 14a paga a la UB

El col·lectiu d’investigadors en formació de la Universitat de Barcelona ens hem aixecat avui, dimarts 30 d’Octubre de 2012, amb una notícia sorprenent. Una notícia xocant no tan sols pel seu contingut sinó també per la immediatesa en l’aplicació del seu contingut i per la forma de comunicació. En l’apartat de la pàgina web dedicat a personal docent i investigador se’ns informa que amb efectes immediats se’ns aplicarà la retallada de sou per a treballadors públics prevista als “articles 2.5 i 2.6 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat”.

Això significa la reducció d’una paga extra, pels que percebem 14 pagues, o, en el seu defecte, la reducció d’una catorzena part dels nostres (minsos) salaris aplicada de manera pro-ratejada durant els 3 darrers mesos de l’any i d’aplicació immediata. És a dir, una retallada important que pot suposar dificultats econòmiques molt greus per als afectats, agreujades per la manera lamentable i incomprensible amb el qual s’ha comunicat aquest fet: el mateix dia que s’ha cobrat un 27% menys de l’import mensual.

Volem denunciar que aquesta mesura s’enquadra en el seguit d’atacs continus que pateix el sector de la investigació i, especialment, un dels seus col·lectius més precaris com és el dels investigadors en formació. Volem també expressar la nostra sorpresa, indignació i incredulitat davant els canals de comunicació utilitzats (només una notícia a la pàgina web) així com la total manca de transparència i diàleg en l’aplicació d’aquesta mesura. Ens sembla una manca de respecte i de sensibilitat no haver-ne comunicat l’aplicació amb antelació, preveient les possibles complicacions econòmiques per als afectats.

Finalment, volem recordar que aquesta mesura anunciada inesperadament coincideix en el temps amb el període de matriculació al programa de doctorat. Molts de nosaltres hem de pagar les abusives taxes de doctorat que se’ns imposen per desenvolupar la nostra recerca, la nostra feina. Les taxes suposen més de la meitat d’un salari mensual complet i s’han apujat de manera indiscriminada els darrers anys. Aquest fet suposa una pressió addicional sobre les ja malmeses espatlles del nostre col·lectiu, un col·lectiu que fa funcionar la recerca del país i que és, o hauria de ser, la seva garantia de futur.

DoctorandsDiagonal

Acta Assemblea del 9 d’octubre de 2012

14a Assemblea – Doctorands Diagonal

Lloc: Facultat de biologia (UB). Aula 9.

Hora: 14h

Dia: 9 d’octubre

Temes tractats:

1. ENQUESTA ALS DOCTORANDS

2. CATORZENA PAGA (PAGA DE NADAL O CATORZENA PART DEL SOU)

3. PREUS DE DOCTORAT

4. REUNIONS FUTURIBLES EQUIPS RECTORALS

5. ALTRES

Podeu trobar l’acta completa en .pdf.